top of page
TOP
[ 2018年 A-Class ] :專車專用智慧型Andriod系統
2018
專車專用智慧型Andriod機

專車專用智慧型Andriod機

專車專用智慧型Andriod機

專車專用智慧型Andriod機

可隨時連上YouTube

可隨時連上YouTube

看影片、聽音樂沒煩惱

原始螢幕

原始螢幕

邊框較寬,螢幕較小

​同車款也同時裝了:

2016
[ 2016年 A-Class ] :10.2吋智慧型Andriod系統
10.2吋智慧型Andriod系統

10.2吋智慧型Andriod系統

現在換也不遲!!

10.2吋智慧型Andriod系統

10.2吋智慧型Andriod系統

看新聞、看影片超值享受

2016年 Benz A-Class

2016年 Benz A-Class

2016年 Benz A-Class

2016年 Benz A-Class

bottom of page